Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

Środowisko

Modernizacja stacji prowadzona jest na obszarze Zakładów Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Charakter i zakres prac  nie  powodują  powiększenia  obecnego  terenu stacji, nie wymagają również zajmowania, czy dzierżawy sąsiednich działek, zmniejszając tym samym do minimum ryzyko ingerencji w środowisko naturalne. Wykonywane prace odbywają się zgodnie z wszelkimi normami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Do wykonania wszystkich robót budowlano - montażowych i demontażowych wykonawca zapewnia użycie nowoczesnego oraz sprawnego technicznie sprzętu. Teren zostanie zabezpieczony przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych z pracujących maszyn i urządzeń. Wytworzone w trakcie modernizacji stacji odpady składowane będą w specjalnie przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazane właściwym podmiotom celem utylizacji.