Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

O inwestycji

Inwestycja polega na gruntownej modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia. Wybudowany w latach 1982 - 1983 obiekt będący obecnie własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., znajduje się w Dąbrowie Górniczej na terenie Zakładów Koksowni Przyjaźń - jednej z dwóch największych wytwórni koksu w Polsce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej JSW. Na terenie stacji znajduje się budynek rozdzielni 220 kV (cała rozdzielnia mieści się wewnątrz hali) oraz budynek sprężarkowni - który docelowo zostanie zlikwidowany. Na pozostałych obiektach będących własnością Zakładów Koksowni nie będą prowadzone prace budowlane.


Zakres prac

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia obejmuje m.in.:
-     gruntowną modernizację budynku rozdzielni 220 kV,
-     wymianę istniejącej aparatury pierwotnej wraz z oszynowaniem i izolacją,
-     zmianę układu stacji z H4 na H5,
-     budowę nowego budynku nastawni,
-     budowę nowych rozdzielnic potrzeb własnych 0,4 kV AC (prąd przemienny) oraz 230V DC (prąd 
      stały),
-     dostawę agregatu prądotwórczego,
-     likwidację budynku sprężarkowni,
-     likwidację instalacji sprężonego powietrza,
-     budowę i rozbudowę infrastruktury pomocniczej (m.in. przyłączy elektroenergetycznych i    
      wodociągowych),
-     prace z zakresu telekomunikacji i łączności w tym budowę nowych falowników 230 V AC oraz 
      siłowni 48 V DC, instalację nowych i demontaż starych urządzeń łączności,
-     wymianę szafek kablowych i kabli sterowniczych.

Całość prowadzonych robót odbywać się będzie na ogrodzonym terenie Zakładów Koksowni Przyjaźń, a ich rozmiar i charakter nie spowodują naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie wpłyną na komfort życia okolicznych mieszkańców.

Cele inwestycji

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia jest elementem unowocześnienia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na terenie województwa śląskiego.

Realizacja inwestycji ma na celu:
-     zwiększenie pewności i stabilności zasilania Zakładów Koksochemicznych Przyjaźń,
-     przystosowanie stacji 220/6 kV do pracy bez stałej obsługi ruchowej,
-     zwiększenie możliwości ruchowych i eksploatacyjnych stacji poprzez zmianę układu łączeniowego
      rozdzielni z H4 na układ H5.