Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

Kto realizuje inwestycjePolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)
są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością  Skarbu  Państwa  o  szczególnym  znaczeniu  dla  polskiej  gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.plPSE Inwestycje S.A. to spółka, należąca do Grupy Kapitałowej PSE. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

www.pse-inwestycje.pl

Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A., specjalizujące się w budowie i modernizacji obiektów elektroenergetycznych na terenie całego kraju. Spółka  koncentruje się w dużym stopniu na projektowaniu, instalacji i uruchomianiu nowoczesnych systemów nadzoru i sterowania, telekomunikacji i automatyki sieciowej na terenie obiektów energetycznych, przemysłowych oraz obiektach należących do operatorów telekomunikacyjnych. Wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług i oferowanych produktów.

www.enertel.com.pl


Członek Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ELMEL Sp. z o.o. specjalizujące się w projektowaniu sieci i stacji elektroenergetycznych wszystkich napięć. Dysponuje kadrą mającą uprawnienia do projektowania we wszystkich branżach występujących w powierzanych zadaniach. Projektanci zatrudnieni w Spółce ELMEL posiadają długoletnie doświadczenie w projektowaniu różnorodnych obiektów elektroenergetycznych dla takich firm jak między innymi PSE S.A., Spółki Dystrybucyjne, deweloperzy farm wiatrowych, kopalnie (spółki węglowe) i inni znaczący inwestorzy. ELMEL realizuje zadania od zamysłu do oddania obiektu do użytkowania. Opracowuje koncepcje, studia wykonalności, opracowania kosztowe przedsięwzięć, projekty budowlanie i wykonawcze, dokumentacje powykonawcze, raporty o oddziaływaniu na środowisko, uzyskuje decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, prawa do terenu (drogi), decyzje wywłaszczeniowe, pozwolenia na użytkowanie obiektów, ustanawia służebności przesyłu, wykonuje obliczenia sieciowe, nadzoruje roboty budowlane.

www.elmel.pl