Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

FAQ

W jakim celu stacja jest modernizowana?
Celem modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia jest zwiększenie pewności i stabilności zasilania Zakładów Koksochemicznych Przyjaźń, przystosowanie stacji 220/6 kV do pracy bez stałej obsługi ruchowej oraz zwiększenie możliwości ruchowych i eksploatacyjnych stacji poprzez zmianę układu łączeniowego rozdzielni z H4 na układ H5.

Czy modernizacja wpłynie na najbliższe otoczenie?
Modernizacja nie wpłynie niekorzystnie na komfort życia okolicznych mieszkańców, ponieważ prace budowlane prowadzone będą na zamkniętym - przemysłowym terenie Zakładów Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, a ich rozmiar i charakter nie spowodują naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska.

Czy wystąpią przerwy w dostawie prądu?
Nie - prowadzone prace nie spowodują przerw w dostawie energii elektrycznej w najbliższej okolicy.

Jakie korzyści płyną z modernizacji stacji?
Realizacja inwestycji zwiększy pewność i stabilność dostaw energii elektrycznej w rejonie Śląska oraz zasilania Zakładów Koksochemicznych Przyjaźń, przystosuje stację 220/6 kV do pracy bez stałej obsługi ruchowej oraz zwiększy możliwości ruchowe i eksploatacyjne stacji.