Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia