Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

Do mieszkańców

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze elementy dotyczące funkcjonowania stacji elektroenergetycznych oraz występujące w związku z ich działalnością zjawiska.

Stacje elektroenergetyczne są najważniejszymi elementami składowymi sieci przesyłowej, które łączą poszczególne odcinki systemu elektroenergetycznego. Ich zadaniem jest m.in. zmiana poziomów napięć przy dużych mocach przesyłu energii elektrycznej. Stacje są obiektami o charakterze zamkniętym i ogrodzonym, na które postronne osoby nie mają prawa przebywania i wstępu.
Położone są przeważnie na obszarach niezabudowanych, z dala od gospodarstw domowych i mieszkalnych. Powierzchnia terenu, jaki zajmuje stacja zależy przede wszystkim od: napięcia stacji, liczby linii elektroenergetycznych wprowadzanych na jej obszar, układu pracy stacji oraz ilości pól rozdzielni.
W trakcie działania stacja elektroenergetyczna wytwarza wokół zainstalowanych urządzeń hałas, pole elektromagnetyczne (elektryczne i magnetyczne).

Hałas
 
Głównym źródłem hałasu na działającej stacji elektroenergetycznej jest praca transformatorów i wentylatorów używanych do ich chłodzenia. Wartość (mierzona w dB) występującego hałasu na stacjach nie przekracza 50 dB. Jego poziom jest stały i niezależny od czynników zewnętrznych np. pogody. 
Aby zminimalizować ryzyko powstawania zbyt dużego hałasu na stacjach instalowane są nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niezawodnością i minimalnym poziomem hałasu.
Poniżej prezentujemy przykładowe wartości występowania hałasu:

 • 10 dB – szelest liści przy łagodnym wietrze
 • 20 dB – szept
 • 30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu
 • 40 dB – szmery w domu
 • < 50 dB - stacja elektroenergetyczna
 • 50 dB – szum w biurach
 • 60 dB – odkurzacz
 • 70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze auta
 • 80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie,
 • 90 dB - ruch uliczny
 • 100 dB – motocykl bez tłumika
 • 110 dB - piła łańcuchowa
 • 120 dB – wirnik helikoptera w odległości 5 metrów
 • 140 dB – start myśliwca
 • 160 dB – eksplozja petardy
 • 190 dB – start statku kosmicznego
Pole elektromagnetyczne (magnetyczne i elektryczne)
 
Pracująca stacja jest też źródłem powstawania w bezpośrednim sąsiedztwie torów wysokonapięciowych i wielkoprądowych pola magnetycznego i elektrycznego.
Dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w środowisku o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi wartości granicznej:
-     natężenia pola elektrycznego 10 kV/m
-     natężenia pola magnetycznego 60 A/m
Na terenach przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może przekroczyć wartości    1 kV/m.

Natężenia pól elektrycznych 50 Hz powstających wokół urządzeń elektrycznych:

żelazko

0,12 kV/m
w odległości 10 cm

na zewnątrz stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia

0,1 – 0,3 kV/m

odkurzacz

0,13 kV/m

w odległości 5 cm

maszynka do golenia

0,7 kV/m

w odległości 3 cm

pralka automatyczna

0,13 kV/m

w odległości 30 cm

Natężenia pól magnetycznych 50 Hz powstających wokół urządzeń elektrycznych:

żelazko

0,2 A/m
w odległości 10 cm

na zewnątrz stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia

poniżej

0,2 A/m

odkurzacz

5 A/m

w odległości 5 cm

maszynka do golenia

12 - 1200 A/m

w odległości 3 cm

pralka automatyczna

0,3 A/m

w odległości 30 cm


Z uwagi na fakt, iż modernizacja stacji 220/6 kV Koksochemia odbywać się będzie na istniejącym terenie Zakładów Koksowni Przyjaźń położonej z dala od zabudowań mieszkalnych - prowadzone prace nie wpłyną niekorzystnie na Państwa codzienne sprawy i obowiązki.