Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

Aktualności

Podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym została podpisana Umowa na Modernizację stacji 220/6 kV Koksochemia pomiędzy Inwestorem Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. z siedzibą w Kielcach.

11.08.2014 r.

Decyzja ULICP

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy pozytywną Decyzję wydaną przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej ustalającą Lokalizację Inwestycji Celu Publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy budynku nastawni na terenie SE 220/6 kV Koksochemia.

19.12.2014 r.

Pozwolenie na budowę

W dniu dzisiejszym Prezydent Dąbrowy Górniczej udzielił pozwolenia na budowę dla budynku nastawni oraz rozbiórki budynku sprężarkowni na terenie SE 220/6 kV Koksochemia.

18.03.2015 r.

Przekazanie Terenu Budowy

W dniu 01.04.2015 r. nastąpiło przekazanie Terenu Budowy wykonawcy - firmie ENERTEL S.A.

07.04.2015 r.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. rozpoczęło prace budowlane związane z modernizacją stacji 220/6 kV Koksochemia.

11.05.2015 r.

Prace budowlane

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. prowadzi aktualnie prace budowlane związane z budową nowego budynku nastawni.

11.06.2015 r.

Prace budowlane

Prace budowalne związane z budową nowego budynku nastawni są nadal prowadzone.

29.07.2015 r.

Prace budowlane

Budowa nowego budynku nastawni osiągnęła etap m.in montowania konstrukcji dachu oraz wznoszenia ścianek działowych. Równocześnie prowadzone są prace związane z malowaniem elewacji istniejącej rozdzielni 220 kV.


18.08.2015 r.

Prace budowlane

W najbliższych dniach zakończone zostaną prace związane z montażem dachu nowego budynku nastawni. Równocześnie Wykonawca rozpoczyna prace wykończeniowe węwnątrz budynku.

15.09.2015 r.

Prace budowlane

Trwają prace związane z wykończeniem budynku nastawni oraz remontem rozdzielni 220 kV.

22.10.2015 r.

Prace budowlane

Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz sprawdzenia przed odbiorem budynku nastawni.

13.11.2015 r.

Odbiór budynku

W dniu 23.11.2015 r. nastapił odbiór częściowy budynku nastawni.

23.11.2015 r.

Odbiór kolejnych etapów prac

Nastąpił odbiór potrzeb własnych stacji oraz szaf SSiN.

18.12.2015 r.

Prace w budynku technologicznym

Trwa montaż okablowania w budynku technologicznym.

28.01.2016 r.

Prace w budynku technologicznym

Trwa montaż obwodów wtórnych w budynku technologicznym.

29.02.2016 r.

Prace w budynku technologicznym

Trwa montaż obwodów wtórnych oraz drabinek w kanałach kablowych w budynku technologicznym.

31.03.2016 r.

Prace budowlane

Trwają prace związane z modernizacją budynku rozdzielni 220 kV z zewnątrz.

25.04.2016 r.

Prace budowlane

Obecnie trwają prace związane z: modernizacją budynku rozdzielni 220 kV z zewnątrz, sprawdzenia pomontażowe oraz lokalne uruchomienie SSiN w nowym budynku nastawni.

 30.05.2016 r.

Prace budowlane

W dalszym ciągu trwają prace związane z modernizacją budynku rozdzielni 220 kV z zewnątrz, m.in. malowanie dachu.

 27.06.2016 r.

 Prace budowlane

 Zakończono malowanie dachu rozdzielni 220 kV.

 27.07.2016 r.

Prace budowlane

Zakończono montaż Vitrolitu. W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace związane z budową dróg wokół budunku nastawni.

 29.08.2016 r.

Prace budowlane

Trwają prace związane z budową dróg wokół budynku nastawni.

 23.09.2016 r.

Prace budowlane

Zakończono prace związane z budową dróg wokół budynku nastawni.

 24.10.2016 r.

 Prace modernizacyjne

Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z modernizacją pola 220 kV Łośnice.

 28.11.2016 r.

Prace modernizacyjne

Trwają prace związane z modernizacją pola 220 kV Łośnice.

 28.12.2016 r.

Prace modernizacyjne

Trwają prace związane z modernizacją: pole TR 2, Łośnice, łącznik szyn, wymiana aparatury oraz malowanie wewnętrznej części rozdzielni 220 kV.

 27.01.2017 r.

Prace modernizacyjne

Trwają prace związane z modernizacją: pole TR 2, Łośnice, łącznik szyn, oraz wymianą aparatury.

27.02.2017 r.

Prace modernizacyjne

Zakończono prace w sekcji 2 i oddano do ruchu. Trwa  modernizacja sekcji 1.

29.03.2017 r.

Prace modernizacyjne 

Zakończono malowanie wewnątrz hali rozdzielni 220 kV. Trwa wymiana aparatury sekcji 1.

24.04.2017 r.

Prace modernizacyjne 

Zakończono modernizację sekcji 1.

30.05.2017 r.

Prace modernizacyjne

Trwają prace przy zbiornikach ppoż.

29.06.2017 r.

Prace modernizacyjne

Trwają przygotowania do testów końcowych SSiN.

 27.07.2017 r.

 Prace modernizacyjne

 Trwają przygotowania do odboiru.

  28.08.2017 r.

 Odbiór techniczny

 W dniu 22 września 2017 r. odbył się odbiór techniczny końcowy.

 27.09.2017 r.

Odbiór końcowy

 W dniu 12 grudnia 2017 r. odbył się odbiór końcowy przedmiotu umowy.

 

 22.12.2017 r.