Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

2017.12.22  
W dniu 12 grudnia 2017 r. odbył się odbiór końcowy przedmiotu umowy.
2017.09.27  
W dniu 22 września 2017 r. odbył się odbiór techniczny końcowy.
2017.08.28  
Trwają przygotowania do odbioru.
2017.07.27  
Trwają przygotowania do testów końcowych SSiN.
2017.06.29  
Trwają prace przy zbiornikach ppoż.
2017.05.30  
Zakończono modernizację sekcji 1.
2017.04.24  
Zakończono malowanie wewnątrz hali rozdzielni 220 kV. Trwa wymiana aparatury sekcji 1.
2017.03.29  
Zakończono prace w sekcji 2 i oddano do ruchu. Trwa  modernizacja sekcji 1
2017.02.27  
Trwają prace związane z modernizacją: pole TR 2, Łośnice, łącznik szyn, oraz wymianą aparatury
2017.01.27  
Trwają prace związane z modernizacją: pole TR 2, Łośnice, łącznik szyn, wymiana aparatury oraz malowanie wewnętrznej części rozdzielni 220 kV
2016.12.28  
Trwają prace związane z modernizcją pola 220 kV Łośnice
2016.11.28  
Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z modernizacją pola 220 kV Łośnice.
2016.10.24  
Zakończono prace związane z budową dróg wokół budynku nastawni.
2016.09.23  
Trwają prace związane z budową dróg wokół budynku nastawni.
2016.08.29  
Zakończono montaż Vitrolitu. W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace związane z budową dróg wokół budunku nastawni.
2016.07.27  
Zakończono malowanie dachu rozdzielni 220 kV
2016.06.27  
W dalszym ciągu trwają prace związane z modernizacją budynku rozdzielni 220 kV z zewnątrz, m.in. malowanie dachu.
2016.05.30  
Obecnie trwają prace związane z: modernizacją budynku rozdzielni 220 kV z zewnątrz, sprawdzenia pomontażowe oraz lokalne uruchomienie SSiN w nowym budynku nastawni.
2016.04.25  
Trwają prace związane z modernizacją rozdzielni 220 kV z zewnątrz.
2016.03.31  
Trwa montaż obwodów wtórnych oraz drabinek w kanałach kablowych w budynku technologicznym.
2016.02.29  
Trwa montaż obwodów wtórnych w budynku technologicznym
2016.01.28  
Trwa montaż okablowania w budynku technologicznym
2015.12.18  
Nastąpił odbiór potrzeb własnych stacji oraz szaf SSiN.
2015.11.23  
W dniu 23.11.2015 r. nastąpił odbiór częściowy budynku nastawni.
2015.11.13  
Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz sprawdzenia przed odbiorem budynku nastawni.
2015.10.22  
Trwają prace związane z wykończeniem budynku nastawni oraz remontem rozdzielni 220 kV.
2015.09.15  
W najbliższych dniach zakończone zostaną prace związane z montażem dachu nowego budynku nastawni. Równocześnie Wykonawca rozpoczyna prace wykończeniowe węwnątrz budynku.
2015.08.18  
Budowa nowego budynku nastawni osiągnęła etap m.in montowania konstrukcji dachu oraz wznoszenia ścianek działowych. Równocześnie prowadzone są prace związane z malowaniem elewacji istniejącej rozdzielni 220 kV.
2015.07.29  
Prace budowalne związane z budową nowego budynku nastawni są nadal prowadzone.
2015.06.11  
Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. prowadzi aktualnie prace budowlane związane z budową nowego budynku nastawni.
2015.05.11  
Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. rozpoczęło prace budowlane związane z modernizacją stacji 220/6 kV Koksochemia.
2015.04.07  
W dniu 01.04.2015r. nastąpiło przekazanie Terenu Budowy wykonawcy - firmie ENERTEL S.A.
2015.03.18  
W dniu 18.03.2015 r. Prezydent Dąbrowy Górniczej udzielił pozwolenia na budowę dla budynku nastawni oraz rozbiórki budynku sprężarkowni na terenie SE 220/6 kV Koksochemia.
2014.12.19  
W dniu 19.12.2014 r. uzyskaliśmy pozytywną Decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej ustalającą Lokalizację Inwestycji Celu Publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy budynku nastawni na terenie SE 220/6 kV Koksochemia.
2014.08.11  
W dniu 11.08.2014 r. została podpisana Umowa na Modernizację stacji 220/6 kV Koksochemia pomiędzy Inwestorem -  Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. z siedzibą w Kielcach.

Aktualności

2017.12.22  
W dniu 12 grudnia 2017 r. odbył się odbiór końcowy przedmiotu umowy.
2017.09.27  
W dniu 22 września 2017 r. odbył się odbiór techniczny końcowy.
2017.08.28  
Trwają przygotowania do odbioru.
2017.07.27  
Trwają przygotowania do testów końcowych SSiN.
2017.06.29  
Trwają prace przy zbiornikach ppoż.
2017.05.30  
Zakończono modernizację sekcji 1.
2017.04.24  
Zakończono malowanie wewnątrz hali rozdzielni 220 kV. Trwa wymiana aparatury sekcji 1.
2017.03.29  
Zakończono prace w sekcji 2 i oddano do ruchu. Trwa  modernizacja sekcji 1
2017.02.27  
Trwają prace związane z modernizacją: pole TR 2, Łośnice, łącznik szyn, oraz wymianą aparatury
2017.01.27  
Trwają prace związane z modernizacją: pole TR 2, Łośnice, łącznik szyn, wymiana aparatury oraz malowanie wewnętrznej części rozdzielni 220 kV
2016.12.28  
Trwają prace związane z modernizcją pola 220 kV Łośnice
2016.11.28  
Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z modernizacją pola 220 kV Łośnice.
2016.10.24  
Zakończono prace związane z budową dróg wokół budynku nastawni.
2016.09.23  
Trwają prace związane z budową dróg wokół budynku nastawni.
2016.08.29  
Zakończono montaż Vitrolitu. W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace związane z budową dróg wokół budunku nastawni.
2016.07.27  
Zakończono malowanie dachu rozdzielni 220 kV
2016.06.27  
W dalszym ciągu trwają prace związane z modernizacją budynku rozdzielni 220 kV z zewnątrz, m.in. malowanie dachu.
2016.05.30  
Obecnie trwają prace związane z: modernizacją budynku rozdzielni 220 kV z zewnątrz, sprawdzenia pomontażowe oraz lokalne uruchomienie SSiN w nowym budynku nastawni.
2016.04.25  
Trwają prace związane z modernizacją rozdzielni 220 kV z zewnątrz.
2016.03.31  
Trwa montaż obwodów wtórnych oraz drabinek w kanałach kablowych w budynku technologicznym.
2016.02.29  
Trwa montaż obwodów wtórnych w budynku technologicznym
2016.01.28  
Trwa montaż okablowania w budynku technologicznym
2015.12.18  
Nastąpił odbiór potrzeb własnych stacji oraz szaf SSiN.
2015.11.23  
W dniu 23.11.2015 r. nastąpił odbiór częściowy budynku nastawni.
2015.11.13  
Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz sprawdzenia przed odbiorem budynku nastawni.
2015.10.22  
Trwają prace związane z wykończeniem budynku nastawni oraz remontem rozdzielni 220 kV.
2015.09.15  
W najbliższych dniach zakończone zostaną prace związane z montażem dachu nowego budynku nastawni. Równocześnie Wykonawca rozpoczyna prace wykończeniowe węwnątrz budynku.
2015.08.18  
Budowa nowego budynku nastawni osiągnęła etap m.in montowania konstrukcji dachu oraz wznoszenia ścianek działowych. Równocześnie prowadzone są prace związane z malowaniem elewacji istniejącej rozdzielni 220 kV.
2015.07.29  
Prace budowalne związane z budową nowego budynku nastawni są nadal prowadzone.
2015.06.11  
Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. prowadzi aktualnie prace budowlane związane z budową nowego budynku nastawni.
2015.05.11  
Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. rozpoczęło prace budowlane związane z modernizacją stacji 220/6 kV Koksochemia.
2015.04.07  
W dniu 01.04.2015r. nastąpiło przekazanie Terenu Budowy wykonawcy - firmie ENERTEL S.A.
2015.03.18  
W dniu 18.03.2015 r. Prezydent Dąbrowy Górniczej udzielił pozwolenia na budowę dla budynku nastawni oraz rozbiórki budynku sprężarkowni na terenie SE 220/6 kV Koksochemia.
2014.12.19  
W dniu 19.12.2014 r. uzyskaliśmy pozytywną Decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej ustalającą Lokalizację Inwestycji Celu Publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy budynku nastawni na terenie SE 220/6 kV Koksochemia.
2014.08.11  
W dniu 11.08.2014 r. została podpisana Umowa na Modernizację stacji 220/6 kV Koksochemia pomiędzy Inwestorem -  Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" S.A. z siedzibą w Kielcach.